Asociación

Logotip Institut d'Estudis Món Juïc

Institut Privat d’Estudis Món Juïc

Adreça: http://www.institutmonjuic.cat info@institutmonjuic.cat

Codi postal: Apart

Ciutat: de Correus 33226 - 08080 Barcelona - Tel: 93.403.57.03

Persona de contacte: Tessa Calders / Esperança Valls

Telèfon: 639.44.08.68/ 620.99.37.96

Email: info@institutmonjuic.cat

URL de la pàgina web: http://www.monjuic.entitatsbcn.net