Asociación

Associació per la Cohesió Social Hunapú-Ixbalamqué

Associació per la Cohesió social

NIF: G65751331

Adreça:

Codi postal: 08005

Ciutat: Barcelona

Persona de contacte: Mélida Cáceres

Email: hunapu.ixbalamque.asso@gmail.com

URL de la pàgina web: http://www.hunapu-ixbalamque.entitatsbcn.net