Asociación

Associació de Radioaficionats i Comunicacions sense Fils EA3.CAT

NIF: G65277345

Adreça: www.ea3.cat.

Codi postal: 08004

Ciutat: Barcelona

Persona de contacte: Alfons Manobens i Solà

Telèfon: 633400600

Email: info@ea3.cat

URL de la pàgina web: http://www.ea3.cat