XXVI Jocs Florals del Raval

Els Jocs florals del Raval van nàixer al 1990 organitzats per la Associació de Comerciants i Veïns del Carrer Cera, certament que s’ha portat a terme durant tots aquest anys, avui en dia son compartits amb la organització amb la Associació institut de Promoció de la Cultura Catalana.
Aquest any celebrem el 26 aniversari, avé pogut arribat aquesta fita es gracies a tots els participants que durant tots aquest anys haveu engrandit els Jocs Florals del Raval.
Com sempre el lliurament dels premis seran el dia 8 de maig de 2016 a les 11h. a la Sala d’actes del Museu Marítim.

XXV Jocs Florals del Raval
BASES DE PARTICIPACIÓ
Es valoraran els treballs, tant en poesia com en prosa exaltin els valors humans.
1- Els treballs podran ser temàtica lliure.
2- Hauran de ser inèdits.
3- Els treballs poden ser en prosa o vers.

3.1- Prosa: es participa no més, amb llengua Catalana, narració o assaig, amb
extensió màxima de 4 fulls- DIN A4.

3.2- Vers: es participa en llengua Catalana i Castellana, poemes amb extensió
màxima de 3 fulls- DIN A4.

4- Màxima, 2 treballs per participants en cada modalitat.
Els treballs seran lliurats amb 6 copies dels treballs, escrits per una sola cara i a doble
espai, sense signar, amb títol i pseudònim.

Es lliurarà dins d’un sobre gran en el que constarà:
TÍTOL DEL TREBALL
PSEUDÒNIM
PROSA O VERS , ADULTS O JUVENILS

S’haurà d’adjuntar un sobre petit tancat on constaran les dades personals:
NOM, EDAT, TELÈFON, ADREÇA, TÍTOL DEL TREBALL i correu
electrònic si teniu, dins el sobre gran.
Els treballs s’enviaran a:
A.V. i C. c/. Cera, núm. 11 int. (Bústia) (08001 BCN)
A la bústia del c/. Cera, 44, Baixos 2 ( Porta Negra )
AIPCC c/. Salvadors, 24 ( Bústia )(08001BCN) o a mà el dimecres de 17h. a 21h.
Telèfon, informació: 93 442 46 68
No s’accepten treballs per e-mail
L’admissió de treballs finalitzà el dia 15 d’abril del 2016, sense cap mena de pròrroga.

El veredicte dels treballs i el lliurament dels guardons es donarà a conèixer el 8 de maig del 2016 a les 11 hores a la Sala de Actes del Museu Marítim, Av. Drassanes, 08001 Barcelona tots els participants estan convidats al acte.

S’estableix tres premis tant en VERS com en PROSA
Adults: Més grans de 17 anys

MODALITATS ADULTS
1er. PREMI amb 200€, 2on. PREMI amb 80, 3er. PREMI 50€

La categoria de juvenil no mes participarà en PROSA
Juvenil: de 11 anys a 16 anys

MODALITAT PORSA JUVENIL
1er. PREMI amb150€, 2on. PREMI amb 50€, 3er. PREMI 25€

Els premis podran quedar deserts, si així ho considera el jurat.
Els veredicte del jurat serà inapel·lable que estarà format per 5 persones de diferents edats.
Els treballs no es retornaran.
La recollida del premi es farà obligatòriament el dia del veredicte, en persona o per
mitjà d’un representant.
Sinó és així es perd el dret al premi en metàl·lic.
La participació en el XXVI ens Jocs Florals del Raval, implica l’acceptació de totes les bases.
ORGANITZAT: Ass. Comerciants i Veïns Carrer Cera i AIPCC

Foto de la Galeria