TAMS

TAMS

Treball específic on per mitjà del JOC, abordem les dificultats en el desenvolupament motriu i sensorial que afecten en els aprenentatges escolars i en les arees instrumentals.

Detecció global de les dificultats de desenvolupament.

Aquest taller es realitza en horari lectiu i no lectiu i de forma individual o en petit grup.